AKM OIL-úvodní stránka

AKM oil s.r.o. se sídlem Vrbenského 35, KLADNO
provozovna Roztoky u Křivoklátu
 

výrobky
odpady
ceník
kontakty
ostatní nabídka

Odvoz vlastní zajištěnou automobilovou dopravou.

  05-01-03  Kal z nádrží na ropné látky
  05-01-05   Úniky ropných látek
  05-01-06   Ropné kaly z údržby zařízení
  05-01-11   Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
  07-05-04   Jiná organická rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy
  12-01-07   Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny
  12-01-09   Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
  12-01-10   Syntetické řezné oleje
  13-01-05   Nechlorované emulze
  13-01-10   Nechlorované minerální hydraulické oleje
  13-01-11   Syntetické hydraulické oleje
  13-01-12   Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
  13-01-13   Jiné hydraulické oleje
  13-02-05   Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
  13-02-06   Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
  13-02-07   Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
  13-02-08   Jiné motorové, převodové a mazací oleje
  13-03-07   Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
  13-03-08   Syntetické izolační a teplonosné oleje
  13-03-09   Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
  13-03-10   Jiné izolační a teplonosné oleje
  13-04-01   Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
  13-04-02   Oleje z kanalizace přístavních mol
  13-04-03   Oleje ze dna jiných lodí
  13-05-02   Kaly z odlučovačů olejů
  13-05-06   Olej z odlučovačů oleje
  13-05-07   Zaolejovaná voda z odlučovačů olejů
  13-07-01   Topný olej a motorová nafta
  13-07-02   Motorový benzin
  13-07-03   Jiná paliva (včetně směsí)
  13-08-01   Odsolené kaly nebo emulze
  13-08-02   Jiné emulze
  14-06-03   Jiná rozpouštědla emulze
  15-01-10   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
  15-02-02   Absorpční činidla,filtrační materiály(včetně olejových filtrů)
  16-07-08   Odpady obsahující ropné látky
  20-01-25   Jedlý olej a tuk
  20-01-26   Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25